Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?

1. desember arrangerer Biovalley og NCE Heidner Biocluster webinar om antibiotikaresistens.

Les mer


Norwegian Wood Cluster er tatt opp som Arena-klynge

19. november ble det offentliggjort at Norwegian Wood Cluster (NWC) har blitt en del av Arena-programmet i Innovasjon Norge, Norwegian Innovation Clusters.

Les mer


Biovalley fornyer verktøykassa

Vil du være med å påvirke hva som skjer i bioøkonomien framover? Styringsgruppa i Biovalley har bestemt at de vil rullere handlingsdelen...

Les mer


Norsvin avler på nitrogeneffektivitet

Norske Norsvin skal nå avle for nitrogeneffektive griser. En effektiv utnyttelse av nitrogenet i kraftfôret er kjempeviktig for bondens økonomi...

Les mer


Hva skal til for vekst og verdiskapning?

Her er høydepunktene fra webinaret i regi av Biovalley, hvor hovedtema var SINTEF-rapporten som trekker frem tiltak og virkemidler for å realisere...

Les mer


Får 13,5 millioner til innovasjonsprosjekt

SpermVital på Hamar får 13,5 millioner av Regjeringen og Forskningsrådet til innovasjonsprosjektet som skal forbedre teknologien for inseminering av oksesæd.

Les mer


Bioøkonomistrategi for Innlandet

2017 vedtok Hedmark og Oppland fylkeskommune (Innlandet fylkeskommune fra 2020), sammen med fylkesmennene en felles strategi for...

Les mer


25 000 nye grønne arbeidsplasser

SINTEF har utarbeidet en senarioanalyse som viser at det kan skapes 25 000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen på 20 milliarder kroner.

Les mer