Foto: ##

SpermVital får 13,5 millioner til innovasjonsprosjekt

SpermVital på Hamar får 13,5 millioner av Regjeringen og Forskningsrådet til innovasjonsprosjektet som skal forbedre teknologien for inseminering av oksesæd.

Regjeringen skriver på sine nettsider at Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Det er totalt tre innovasjonsprosjekter som har fått støtte.

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Målet for innovasjonsprosjektet til SpermVital AS er å forbedre teknologien for inseminering med oksesæd. De to andre prosjektene som har fått midler er Ecoprot AS som skal utvikle en kretsløpsøkonomi for restavfallet fra larveproduksjon, og Hardanger Fjordfrukt SA bedre holdbarheten for norsk frukt.

– Dette er et eksempel på forskning med utgangspunkt i landbruket som har vist seg å ha et stort eksportpotensial – bra for den enkelte bedrift og bra for Norge som forskningsbasert landbruksnasjon. Vi ønsker at enda flere bedrifter søker støtte fra oss, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Disse prosjektene får finansiering: SpermVital AS – 13,5 millioner kronerEcoprot AS – 8,8 millioner kronerHardanger Fjordfrukt SA – 4,6 millioner kroner

Deler av artikkelen er hentet fra Forskningsrådet og Regjeringen sine nettsider.