Foto: ##

Hva skal til for vekst og verdiskapning innen bioøkonomien?

Her er høydepunktene fra webinaret i regi av Biovalley, hvor hovedtema var SINTEF-rapporten som trekker frem tiltak og virkemidler for å realisere verdiskapningspotensialet innen bioøkonomi i Innlandet.

Torsdag 17. september 2020 holdt vi et webinar med bakgrunn i SINTEF-rapporten som er utarbeidet på oppdrag for BioValley. Denne rapporten omhandler industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien, og peker på tiltak og virkemidler for å realisere verdiskapningspotensialet innen bioøkonomien i Innlandet.

Rapporten ble presentert og kommentert av administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og LO-sektretær Are Tomasgard. I tillegg ble rapporten kommentert av medlemsbedriftene i NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster, med utgangspunkt i konkrete problemstillinger for sine bedrifter.

– Vi har både ressursene og mulighetene

Torsdag 17. september presenterte SINTEF sine råd til bioøkonomisatsingen i Innlandet under et webinar i regi av Biovalley.

Direktør Terje Sagbakken i Forestia fortalte om trevirke som en sirkulær ressurs under webinaret på Braskereidfoss. Foto: Rune René Kristiansen

– Visjonen til Biovalley er å få Innlandet som den nye bioøkonomiregionen i Norge, men næringslivet opplever ofte mangel på forståelse for hva bioøkonomi og sirkulærøkonomi er, og ikke minst hvor store endringene som kreves er, for å få til de visjonene som regjeringen har, fortalte daglig leder Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster foran presentasjonen av rapporten «Bioøkonomi Innlandet – tiltak og virkemidler».

Bakgrunnen for rapporten er visjonen om Innlandet som Norges bioøkonomi-region, med følgende vekstpotensial:

 • Bedre utnyttelse av restråstoffer
 • Mer treforedling innenlands
 • Regionale initiativer for å utvikle kjerneteknologi for bedre restråstoffutnyttelse og mer treforedling
 • IKT- og kompetansebasert tjenesteyting mot biosektoren
 • Gardsmat og bærekraftig lokalturisme

Tiltak for å lykkes

Forskerne Morten Hatling og Lars Harald Vik fra Sintef presenterte rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Biovalley. For å utnytte dette potensialet, foreslår rapporten en rekke tiltak, blant andre:

 • Ei dør inn til virkemiddelapparatet
 • Etablere et forum for beste grønne kommunale praksis
 • Utarbeide standardiserte «grønne» anbudsutlysninger for kommunale og fylkeskommunale innkjøp
 • Styrking av Høgskolen i Innlandets satsning mot grønn sektor ved tettere kobling mot lokalt næringsliv
 • Utarbeide et ressurs- og varestrømkart for bioøkonomien i Innlandet fylkeskommune
 • Etablere et nasjonalt ressurssenter for grønn bioøkonomi i Innlandet fylkeskommune
 • Oppskalere og oppgradere laboratoriefasilitetene for testing og oppskalering av bioprosessteknologi i Innlandet
 • Etablere et regionalt «evergreen»-fond for investeringer i oppstartsselskaper innenfor bioøkonomi som er i ferd med å skalere opp til kommersiell drift

20.000 nye jobber i Innlandet

NHO-direktør Ole Erik Almlid vil skape 20.000 nye arbeidsplasser i Innlandet de neste ti årene - mange av dem innenfor bioøkonomi. Foto: Rune René Kristiansen

Rapporten ble godt mottatt av deltakerne på webinaret, blant andre NHO-direktør Ole Erik Almlid:

– Vi står foran to gedigne utfordringer de neste 10-20 årene: Skape jobber og verdier, og å løse miljøutfordringene. NHO har som ambisjon å skape 250 000 jobber i privat sektor de neste ti årene. For Innlandet betyr det 20.000 nye jobber i det neste tiåret. Ett av fortrinnet som Innlandet har, er bioøkonomi og skogen. Vi må koble blå og grønn næring enda tettere sammen, for eksempel må vi frigjøre oss fra soyaprodukter i fôret til oppdrettsnæringa, sa Almlid, som pekte på at Innlandet har 20 prosent av produktivt jordbruksareal, 30 prosent av skogen og 40 prosent av avvirkningen.

– Det er klart at Innlandet er et område som skal ta ut mer av verdien som ligger i bioøkonomi. Da må man kombinere innsats fra bedriftene med en politikk som stemmer med dette. Vi trenger et virkemiddelapparat som er mer preget av hva som er våre fortrinn.

Almlid har stor optimisme på Innlandets vegne:

– Det tenkes samarbeid, det tenkes kunnskap og det tenkes bedrifter. Men det må være lov til å utfordre politikerne våre på dette også. Hovedsaken i valgkampen til neste år bør være: hvordan skaper vi de verdiene og jobbene vi trenger, samtidig som vi løser utfordringene med klimautslipp.

Innlandet må med i det grønne skiftet

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V) i diskusjon med stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelseth (Sp) og NHO-direktør Ole Erik Almlid om virkemiddelapparatet innenfor bioøkonomi. Foto: Rune René Kristiansen.

Leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Kjetil Kjenseth (V) mente Innlandet har det meste som skal til for å lykkes, bortsett fra finansiering:

– Vi skal bruke mellom 15 og 30 milliarder de neste årene på å rense opp fra olje- og gassindustrien. Det er mye penger i forhold til de summene vi snakker om for bioøkonomi-satsing. Min største frykt er at det grønne skiftet, det blir blått, og det blir langs kysten, og at vi ikke klarer å ta med de grønne ressursene som vi har i Innlandet. Vi har aktører innenfor bioøkonomi i Innlandet, men vi har få investormiljøer, og vi har få finansmiljøer. Derfor er det vanskelig å ta opp konkurransen med de finansmiljøene som finnes langs kysten.

Kjenseth hadde likevel tro på at Innlandet vil lykkes med bioøkonomi-satsingen.

– Vi er nødt til å gjøre veldig mye av fotarbeidet selv i Innlandet, fordi vi er litt annerledes organisert og har et litt annet næringsliv enn kysten har. Men vi har ressursene, og vi har mulighetene, og vi har gjort mye riktig nå, med BioValley-satsingen, og Heidner-klyngen innenfor bioøkonomi.

Deler av artikkelen er hentet fra Innlandet Fylkeskommune sine nettsider.Tekst og bilder: Rune René Kristiansen

Her kan du laste ned SINTEF-rapporten «Bioøkonomi i Innlandet – tiltak og virkemidler»