Foto: ##

Norsvin avler på nitrogeneffektivitet

Norske Norsvin skal nå avle for nitrogeneffektive griser. En effektiv utnyttelse av nitrogenet i kraftfôret er kjempeviktig for bondens økonomi, god ressursutnyttelse og mindre klimagassutslipp.

Den norske grisen har alltid vært kjent for å være verdens mest fôreffektive gris. Nå tar Norsvin dette et steg videre og skal avle for nitrogeneffektive griser. Nitrogen er en viktig byggekloss i protein som grisen får gjennom kraftfôret. Dette blir brukt til å avleire kjøtt som vi senere kan spise. Protein er en dyr fôrråvare i tillegg til at ufordøyd protein utgjør klimagassutslipp fra grisens gjødsel.

Topigs Norsvin sørger for at neste generasjon gris utnytter fôret mer effektivt. På denne måten forbedres avlsmaterialet for fôrutnyttelse hvert år, noe som betyr at hvert femte år brukes det en kvart kilo mindre fôr per kilo kjøtt.

En effektiv utnyttelse av nitrogenet i kraftfôret er derfor kjempeviktig for bondens økonomi, god ressursutnyttelse og mindre klimagassutslipp fra norsk svineproduksjon.

Se informasjonsfilmen som forklarer denne satsningen:

Deler av artikkelen er hentet fra Norsvin sine nettsider