Foto: ##

Biovalley fornyer verktøykassa

Vil du være med å påvirke hva som skjer i bioøkonomien framover? Styringsgruppa i Biovalley har bestemt at de vil rullere handlingsdelen av bioøkonomistrategien i Innlandet. Vi vil høre dine innspill!

- For å være Norges grønne motor trenger vi en oppdatert verktøykasse. Det skal denne jobben bidra til, sier styringsgruppas leder, Kjersti Bjørnstad.

Bioøkonomistrategien i Innlandet har fungert godt i fire år, og har blant annet resultert i prosjektet Biovalley. Nå mener styringsgruppa det er behov for å oppdatere virkemidlene, og her ønsker vi deres innspill. I løpet av de siste fire årene er mye gjort. Samtidig har en hel del endret seg. Ikke minst har vi etablert prosjektet Biovalley. Det er derfor naturlig med en rullering av arbeidet nå.

Det er prosjektgruppa i Biovalley som skal stå for det praktiske arbeidet. Styringsgruppa skal behandle saken, og til slutt skal det vedtas politisk i fylkeskommunen. Dette vil skje i løpet av vinteren 2021.

Styringsgruppa legger til grunn at SINTEFs rapport «Bioøkonomi i Innlandet – tiltak og virkemidler», skal legges til grunn ved rulleringen. Du kan laste ned rapporten i PDF nederst i denne artikkelen.

- I tillegg er det ønskelig at alle som er engasjert innen bioøkonomien i Innlandet kommer med sine erfaringer, innspill og forslag, sier Kjersti Bjørnstad. For at strategien skal virke godt må vi dra i samme retning og føle en gjensidig forpliktelse til å nå målene i strategien. Da må vi alle kjenne oss igjen i tiltakene og hva som skal skje hvor og når. Benytt anledningen nå, oppfordrer hun.

Det legges ikke opp til å ha en omfattende og tidkrevende planprosess. Bioøkonomistrategien står seg godt, og er gjeldende fram til 2024. Men det er ønskelig med et oppdatert handlingsprogram. En slags fornyet verktøykasse for Norges grønne motor.

Har du erfaringer, innspill og forslag til hvordan Biovalley skal jobbe fremover? Da vil vi gjerne høre fra deg!