Foto: Espen G. Johnsen

Norwegian Wood Cluster er tatt opp som Arena-klynge

19. november ble det offentliggjort at Norwegian Wood Cluster (NWC) har blitt en del av Arena-programmet i Innovasjon Norge, Norwegian Innovation Clusters. Sterke næringsklynger er et av tiltakene det satses på i realiseringen av bioøkonomistrategien i Innlandet.

Arena-programmet er en anerkjennelse av klyngens arbeid og potensialet til medlemmene. Gjennom programmet vil klyngen få et årlig tilskudd til Innovasjonsdrift, samt faglig oppfølging, og oppkobling på ulike miljøer og muligheter i norsk næringsliv. NWC blir nå en del av en eksklusiv gruppe klynger som har denne støtten fra Innovasjon Norge.

NWC har jobbet godt med å kvalifisere seg til å bli en del av Arena-programmet. Det er etablert egne faggrupper, de har rekruttert stadig flere medlemsbedrifter og det er generelt en høy aktivitet i klyngen.

— Dette har vi jobba for lenge, og det er stas at vi nå får denne anerkjennelsen for jobben vi gjør, og det vi som klynge ønsker å skape for våre medlemmer og for samfunnet. Dette beviser at klyngen, og medlemmene, har et stort potensial og kan stå i front i utviklingen av nye norske og bærekraftige arbeidsplasser. Dette er et viktig moment for hvordan vi skal skape morgendagens løsninger og fremme trenæringen i Innlandet, landet og verden for øvrig, sier klyngeleder Knut Skinnes.