Nyheter

25 000 nye grønne
arbeidsplasser

SINTEF har utarbeidet en senarioanalyse som viser at det kan skapes 25 000 nye arbeidsplasser og øke verdiskapingen med 20 milliarder kroner.

LES MER

Om Biovalley

Norges grønne motor

Biovalley er et regionalt partnerskap som skal være pådriver for etablering, investeringer, gode rammevilkår og kompetansedeling innen grønn næring og grønn omstilling i Innlandet

LES MER

Samarbeidspartnere