Bærekraftsarbeid - slik kommer små- og mellomstore bedrifter i gang.

Bærekraftsarbeid - slik kommer små- og mellomstore bedrifter i gang. Mange…


Grønn skaperkraft!

I et nytt magasin presenteres et bioaktørene i Innlandet. Her møter en…


Ny politikk for omstilling og grønn vekst

Bedriftene, klyngene og politikerne var samstemte: Det må til en tettere…


Ta i bruk naturens metoder for karbonbinding

  Regjeringen satser 16,8 milliarder på karbonfangst og -lagring ved…


Innlandet Fiber Initiative

  Innlandet har store ressurser i skogen. Norske Skog, Glommen-Mjøsen,…