I et nytt magasin presenteres et bioaktørene i Innlandet. Her møter en spennende grundere og bedrifter fra Lomb i Nord-vest til Magnor i Sør-Øst, og sterke forsknings- og utviklingsmiljøer i den grønne bioøkonomien.

 

Dugnad for å løfte fram grønn skaperkraft

Magasinet “Innlandet: Norges Grønne motor” ble publisert som bilag til Dagens Næringsliv under åpningen av Arendalsuka og kan leses i sin helhet på https://innlandetmagasin.no/

Prosjektleder i Biovalley, Eivind Merok, har vært svært fornøyd med responsen fra bedriftene og forskningsmiljøene: “Magasinet viser en imponerende bredde av satsinger i bioøkonomien i Innlandet, og det er svært gledelig at bedriftene tok seg tid til å bli intervjuet.”

 

Noen smakebiter

Smaken av Innlandet. Om kortreist mat og drikkevarer fra Lomb

Fruktbarhetsprofessoren. Om Elisabeth Kommisrud og avlsmiljøet som forsker frem eksportsuksesser.

Grønn framtid fondet har vært en suksess. Om støtteordningen for grønne ideer i Innlandet.

Når mitt søppel blir din kapital. Om sirkulær solør og ny, sirkulær industri.

Biopark med høye ambisjoner. Om utviklingen på Skjærven Industripark ved Hunton industriers trefiberfabrikk.

Legger til rette for fremtidens matproduksjon. Om Avisomo og vertikalt landbruk