Bedriftene, klyngene og politikerne var samstemte: Det må til en tettere samhandling mellom næring og myndigheter om Norge skal lykkes med å utnytte det kommersielle handlingsrommet i bioøknomien.

 

Fult hus og stor interesse!

Biovalley satte fokus på rammevilkårene for ny, grønn industriutvikling på et seminar under Arendalsuka. Du kan lese mer om seminaret her

 

Seminaret kan sees i sin helhet her

 

Rammevilkår for grønn vekst

Innlandet er vertsregion for store deler av den grønne bioøkonomien, og har et spesielt ansvar for å legge til rette for ny næringsutvikling på basis av verdikjedene i landbruket. Prosjektleder i Biovalley, Eivind Merok, sier det har vært viktig å involvere bedriftene og utviklingsmiljøene når vi skal utvikle konkurransedyktige rammevilkår. “Vi har gjennom et strategisk posisjoneringsprosjekt fått svært direkte og gode tilbakemeldinger fra bedriften om hvilke rammevilkår som er viktig om de skal investere videre.”

 

Små- og mellomstore bedrifter har en nøkkelrolle

I bioøkonomien er det svært mange små- og mellomstore bedrifter som fører fram nye utviklingsprosjekt. Frank Larsen, som er daglig leder i Klosser Innovasjon, har lang erfaring med med industrielle utviklingsløp i bioøkonomien, og peker på at det er krevende for enkeltbedrifter å samtidig utvikle produkt, produksjonsprosesser, og sikre finansiering. For grundere og små- og mellomstore bedrifter blir dette ressurskrevende løp, og vi som driver inkubatoren er avhengig av gode finansieringsløsninger for bedriftene, uttaler Larsen, .

“Et hovedfunn i prosessen har vært at små- og mellomstore bedrifter ofte faller mellom flere stoler”, sier Merok. “Litt tabloid kan vi si at prosjektene fra SMB-ene kan være for store å finansiere for lokalbanken, men for små til at det lønner seg for bedriften å bruker børsen.”

 

Klyngeleder Berit Sannes (Norwegian Wood Cluster), leder styringsgruppen Kjersti Bjørnstad, og klyngeleder i NCE Heidner BioCluster, Kristiane Haug Berg. CC: Rune Rene Kristiansen

 

Seminar – live og med streaming

Biovalley, i samarbeid med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster, arrangerer et digitalt seminar på Arendalsuka. Hovedfokuset er hvordan utvikle sirkulær industri i Norge, med innlandets ressursgrunnlag som et bakteppe. Seminaret vil kunne følges fra Biovalleys, NWC og Heidners Facebook-sider mandag 16.08 klokken 13.00.

Programmet er som følger
– Velkommen – Betydning av sirkulær utnyttelse av ressurser for ny norsk industri. og sirkulære muligheter i Innlandet v/ Kjersti Bjørnstad, leder Biovalley
– Grønn finans for norsk industribygging. Hva skal til for å skape utvikling og tiltrekke kapital? v/ Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig Sparebank1 Østlandet
– Muligheter for ny grønn industri v/ Sven Ombudstvedt, styreleder og CEO i Norske Skog
– Klima og verdiskapningspotensialet i sirkulær industri v/ Anders Waage Nilsen, ekspert på sirkulærøkoniomi
– Paneldebatt: «Hva skal vi gjøre for å bygge ny grønn industri og hvordan skal vi gjøre den grønne fastlandsindustrien finansielt attraktiv?»:
– Trygve Ulset, seniorrådgiver Næringspolitikk NHO Innlandet
– Are Tomasgard, LO-sekretær
– Ruth Grung, stortingsrepresentant AP
– Anne Beate Tvinnereim, nestleder SP
– Representant Høyre (tbc)
– Einar Stuve, daglig leder Opplandske Bioenergi