Klosser Innovasjon, NCE Heidner Biocluster og gode samarbeidspartnere inviterer til «Agritech – Made in Norway», med digital sending fra Hamar 9. november.

Årets Biotown setter agritech som eksportnæring på dagsorden. Utredninger gjort blant annet av Innovasjon Norge viser at norsk agritech (i utvidet forstand) har et enormt potensial og kan gi både økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser samt bidra til å ta det grønne skiftet fra ord til handling. På Biotown møter du mennesker bak revolusjonerende ideer, teknologier og løsninger for å drive moderne og bærekraftig landbruk. I løpet av webinaret skal vi utforske hvordan vårt unike ressursgrunnlag bør utnyttes til å bygge en agritech-næring på linje med leverandørindustrien til olje og gass hvor verdier skapes gjennom eksport av både produkter og kompetanse.

Gratis deltakelse

På Biotown møter du mennesker bak revolusjonerende ideer, teknologier og løsninger for å drive moderne og bærekraftig landbruk. I løpet av webinaret skal vi utforske hvordan vårt unike ressursgrunnlag bør utnyttes til å bygge en agritech-næring på linje med leverandørindustrien til olje og gass hvor verdier skapes gjennom eksport av både produkter og kompetanse.
Arrangementet er gratis – les mer og meld deg på her: https://klosser.no/biotown-landing2021/.

Dette er Biotown:

Biotown er en nasjonal og grønn møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien. Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, noe vi ønsker å bidra til. Biotown arrangeres i år for sjuende gang på rad.