Foto: Rakel J. Berg

Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?

1. desember arrangerte Biovalley og NCE Heidner Biocluster webinar om antibiotikaresistens. I kampen mot antibiotikaresistens er det svært viktig med et helhetsperspektiv. Vi må se helsen til mennesker, dyr og miljø under ett – det er én helse.

Mange land har et stort problem med antibiotikaresistente bakterier på sykehus og i landbruket. Norge ligger bedre an da vi er blant de landene som bruker minst antibiotika i matproduksjonen. Det er lite resistente bakterier blant dyra, ifølge den årlige NORM/VET-rapporten, som ble lansert i september. Likevel ser vi også her en økning i resistensproblematikken.

På webinaret fortalte medlemmer i næringsklyngen NCE Heidner Biocluster om hvordan det jobbes for å begrense utviklingen av antibiotikaresistente bakterier i landbruket. Foredragsholdere tok for seg sammenhengen mellom humanhelse og dyrehelse – hvordan påvirker egentlig antibiotikabruk i matproduksjonen helsen til forbrukerne, og hvordan sprer antibiotikaresistens seg mellom dyr og mennesker? Blir resistente bakterier presset fram i matproduksjonen, og deretter spredd ut til folk gjennom maten? Koblingen er ikke nødvendigvis så enkel.

Agenda:

09.00-09.10: Velkommen

  • Kristiane Haug Berg, Klyngeleder NCE Heidner Biocluster
  • Inspirasjonsfilm: «Én helse»

 

09.10-10.30: Faglige innlegg

  • Anne Margrete Urdahl, Seniorforsker og fagansvarlig antibiotikaresistens, Veterinærinstituttet
  • Peer Ola Hofmo, Overveterinær, Norsvin SA
  • Bjørg Heringstad, Professor i avl og genetikk, Geno SA og NMBU
  • Solfrid Åmdal, Seksjonssjef, Mattilsynet
  • Ulf Reidar Dahle, Fagdirektør og leder av Senter for antimikrobiell resistens, Folkehelseinstituttet

 

10.30-11.00: Spørsmål og diskusjon