Foto: Mostphotos

God jul fra Biovalley!

I 2021 fortsetter arbeidet med å utvikle Norges grønne motor, og fremme mulighetene innen bioøkonomien i Innlandet. 2020 har vært et begivenhetsrikt år. Aktørene i Innlandet får til mye sammen.

Tidligere i år fikk Biovalley utarbeidet rapporten «Bioøkonomi i Innlandet – tiltak og virkemidler». Denne har forslag til hvordan det bør jobbes videre for å øke både verdiskaping og arbeidsplasser innen bioøkonomien. På nyåret vil styringsgruppa i Biovalley sluttbehandle sitt forslag til oppdatert handlingsplan for bioøkonomistrategien.

Styrker posisjonen

Det er mange som er engasjert i og bidrar til at bioøkonomi er viktig for utviklingen i Innlandet. Ett av mange uttrykk for det er at Norwegian Wood Cluster i høst oppnådde arena-status og nå blir en del av klyngeprogrammet i Innovasjon Norge. Tilsvarende har NCE Heidner Biocluster styrket sin posisjon gjennom sitt arbeid i løpet av året. I NHO løftes bioøkonomien opp i front gjennom veikartet for framtidens næringsliv og det er egne satsinger på blågrønne verdikjeder og konkret politikk som skal til for å realisere prosjektene. Eksemplene er mange.

Ser resultater

Vi begynner å se konkrete resultater. For eksempel Vestres etablering i Eidskog, eller Norsvins store internasjonale vekst. Oplandske bioenergi etablerer Norges første kommersielle anlegg for karbonfangst/lagring på Nortura Rudshøgda, og forhåpentligvis ser vi snart Forestias fabrikk for rensing av returtre. Dette er noen av mange gode eksempler.

I år har Biovalley, sammen med NCE Heidner Biocluster, påvirket arbeidet med regjeringens sirkulærøkonomistrategi. Vi har sammen med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster møtt Stortingsrepresentantene fra Innlandet. Vi utfordret dem på politikk for økt satsing innen bioøkonomien. Mange av partiene har tydelige bioavtrykk i sine nye partiprogram. Det tegner godt for framtida. Stortingsvalget til høsten er en god anledning til å sette bioøkonomi på den politiske dagsorden.

Lære av de som lykkes

Og vi har bidratt til kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling gjennom ulike webinar sammen.

Biotown i regi av Klosser Innovasjon hadde blant annet mulighetene innen bioøkonomi i Innlandet som tema på sine arrangement i høst, der det å dele mellom og lære av de som lykkes var det viktigste. Biovalley vil bidra til å følge opp dette med ulike initiativ i løpet av 2021.

Men først: Riktig god jul!