Biovalley er et offentlig initiativ som skal være pådriver for etablering, investeringer, gode rammevilkår og kompetansedeling innen grønn næring og grønn omstilling i Innlandet

Bioøkonomi et krav!

Oljeøkonomien kan ikke lenger bære den norske velferdsstaten. Fremtiden ligger i norsk natur gjennom bioøkonomi. Bioøkonomi er ikke bare en mulighet for Norge, det er et krav. Verdenssamfunnet ønsker gjennom FNs bærekraftsmål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Det må jobbes parallelt med miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.»

Hva er bioøkonomi?

Enkelt fortalt er bioøkonomi å tjene penger på alt som gror – på en bærekraftig måte. Enten det er trærne vi skal bygge hjemmene våre av eller åkrene vi dyrker for å få mat på bordet. Norge har de beste forutsetningene for å lykkes i bioøkonomien. Vi har tilgang på kunnskap, kapital, teknologi og fornybare ressurser i hav, skog og jord i verdensklasse. I følge en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kan verdiskapingen fra de grønne næringene vokse fra 250 til 750 milliarder kroner i 2040. Til sammenligning var eksportverdien på olje og gass i 2019 på ca. 460 milliarder.

Biovalley

Innlandet har de naturgitte forutsetningene for å være kraftsenteret for bioøkonomi. Der datateknologi har Silicon valley, har vår region alle forutsetninger for å fylle rollen som et nasjonalt og internasjonalt Biovalley. I Innlandet finner du de rikeste forekomstene av naturresurser i kombinasjon med et verdensledende kompetanse- og forskermiljø.

Styringsgruppen i Biovalley

Medlemmer

- Kjersti BjørnstadInnlandet fylkeskommune:kjersti.bjornstad@innlandetfylke.no  - Jon KristiansenNHO:jon.kristiansen@nho.no  - Sverre BjørnstadInnovasjon Norge:Sverre.Havard.Bjornstad@innovasjonnorge.no  - Kristiane HaugNCE Heidner Biocluster:kristiane.haug@klosser.no  - Knut SkinnesNorwegian Wood Cluster:Knut.Skinnes@NWCluster.no  - Astrid SimengårdLandbruksråd Innlandet:Astrid.Simengard@bondelaget.no  - Elisabeth GjemsBondelaget:elisabeth@ottershagen.no  - Per-Gunnar SveenInnlandet Fylkeskommune:per-gunnar.sveen@innlandetfylke.no  - Haavard ElstrandFylkesmannen i Innlandet:fmhehels@fylkesmannen.no  - Ketil KjensethStortinget:Ketil.Kjenseth@stortinget.no

Prosjektleder