Hva er risikoen for at du får i deg resistente bakterier i mat fra utlandet?

1. desember arrangerer Biovalley og NCE Heidner Biocluster webinar om antibiotikaresistens.

Les mer


Norwegian Wood Cluster er tatt opp som Arena-klynge

19. november ble det offentliggjort at Norwegian Wood Cluster (NWC) har blitt en del av Arena-programmet i Innovasjon Norge, Norwegian Innovation Clusters.

Les mer


Biovalley fornyer verktøykassa

Vil du være med å påvirke hva som skjer i bioøkonomien framover? Styringsgruppa i Biovalley har bestemt at de vil rullere handlingsdelen...

Les mer


Norsvin avler på nitrogeneffektivitet

Norske Norsvin skal nå avle for nitrogeneffektive griser. En effektiv utnyttelse av nitrogenet i kraftfôret er kjempeviktig for bondens økonomi...

Les mer